sa-thai-nguoi-lao-dong

I. Luật sư về lao động tại Dĩ An, Bình Dương

1. THỦ TỤC SA THẢI NGƯỜI LAO ĐỘNG

Sa thải là hình thức xử lý kỷ luật cao nhất đối với người lao động và cũng là một trong những trường hợp chấm dứt Hợp đồng lao động được người sử dụng lao động áp dụng với người lao động.

 • Quan hệ này được quy định trong Bộ luật lao động 2012 và chỉ trong những trường hợp đặc biệt người sử dụng lao động mới được áp dụng hình thức kỷ luật này đối với người lao động.
 • Nếu sa thải người lao động trái luật thì người sử dụng có thể phải chịu thiệt hại lớn về mặt vật chất cũng như uy tín của doanh nghiệp mình về sau mà doanh nghiệp chưa thể lường trước ở thời điểm sa thải người lao động.
6 - Thủ tục sa thải người lao động đúng luật
Thủ tục sa thải người lao động đúng luật – ảnh minh hoạ
 • Vì vậy, để đảm bảo doanh nghiệp hoạt động và phát triển bền vững, cũng như doanh nghiệp không bị thiệt hại về mặt pháp lý, thời gian, công sức sau khi sa thải người lao động. Đội ngũ luật sư chúng tôi sẽ phân tích một số quan điểm pháp lý về việc xử lý kỹ luật sa thải nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động cũng như người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Các trường hợp áp dụng hình thức kỷ luật sa thải

Theo quy định tại điều 126 Bộ luật lao động 2012 NSDLĐ có quyền sa thải người lao động trong các trường hợp sau: 

  • Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma túy trong phạm vi nơi làm việc, tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của NSDLĐ, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của Người sử dụng lao động.
  • Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương mà tái phạm trong thời gian chưa được xóa kỷ luật hoặc bị xử lý kỷ luật cách chức mà còn tái phạm,
  • Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong 01 tháng hoặc 20 ngày cộng dồn  trong một năm mà không có lý do chính đáng.

3. Các trường hợp có lý do chính đáng:

Những trường hợp sau, người lao động nghĩ được xem là nghĩ có lý do chính đáng

  • Do thiên tai, hỏa hoạn mà NLĐ đã tìm mọi biện pháp  khắc phục nhưng không thể có mặt để làm việc.
  • Bản thân, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố vợ, mẹ vợ, bố chồng, mẹ chồng, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi hợp pháp, đứa trẻ mà NLĐ  mang thai hộ đang nuôi theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình bị ốm có giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

II. Các trường hợp không được tiến hành xử lý kỷ luật sa thải người lao động

1. Pháp luật cấm người lao động áp dụng hình thức sa thải trong những trường hợp sau

 1. NLĐ đang trong thời gian nghỉ ốm đau, điều dưỡng, nghỉ việc được sự đồng ý của NSDLĐ.
 2. NLĐ đang trong thời gian đang bị tạm giữ, tạm giam.
 3. NLĐ đang trong thời gian chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra xác minh và kết luận đối với hành vi vi phạm sau đây:
  • Trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma túy trong phạm vi nơi làm việc, tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của NSDLĐ;
  • Có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của NSDLĐ.

4. Lao động nữ đang trong thời gian có thai, nghỉ thai sản, người lao động nhỏ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

2. Thời hiệu xử lý kỷ luật sa thải

Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động bằng hình thức sa thải là thời hạn NSDLĐ được quyền xử lý kỷ luật sa thải NLĐ, hết thời hạn này, NSDLĐ không được quyền xử lý kỷ luật sa thải đối với NLĐ.

 1. Căn cứ theo quy định tại điều 124, Bộ luật lao động 2012 thời hiệu xử lý kỷ luật tối đa là 06 tháng kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm, trường hợp hành vi vi phạm liên quan liên quan trực tiếp đế tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh của người sử dụng lao động thì thời hiệu xử lý kỷ luật sa tải tối đa là 12 tháng.
 2. Khi đang trong thời hiệu xử lý kỷ luật sa thải nhưng người lao động không thể thực hiện kỷ luật sa thải người lao động được vì các lý do sau đây thì thời hiệu xử lý kỷ luật sa thải sẽ được gia hạn thêm tối đa 60 ngày kể từ ngày hết thời gian nêu trên.
 3. Người lao động đang trong thời gian nghỉ ốm đau, điều dưỡng, nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động.
 4. Người lao động đang trog thời gian bị tam giam, tạm giữ.
 5. Người lao động đang trong thời gian chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra xã minh và kết luận đối với hành vi vi phạm sau đây: trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma  túy trong phạm vi nơi làm việc, tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của NSDLĐ, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động.
 6. Khi hết thời gian quy định đối với trường hợp lao động nữ có thai, nghỉ thai sản, người lao động nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi mà thời hiệu xử lý kỷ luật lao động đã hết thì được kéo dài thời hiệu xử lý kỷ luật lao động nhưng tối đa không quá 60 ngày kể từ ngày hết thời gian nêu trên.
1 - Thủ tục sa thải người lao động đúng luật
Luật sư về lao động tại Dĩ An, Bình Dương – ảnh minh hoạ

III. Trình tự, thủ tục sa thải người lao động

a. Người sử dụng lao động phải tuân thủ đúng các trình tự thủ tục khi sa thải người lao động

 1. Khi phát hiện người lao động có hành vi vi phạm kỷ luật lao động tai thời điểm xảy ra hành vi vi phạm, người lao động tiến hành lập biên bản vi phạm, thông báo đến tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở, cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật trong trường hợp người lao động là người dưới 18 tuổi để tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động.
 2. Trường hợp người sử dụng lao động phát hiện hành vi vi phạm kỷ luật lao động sau thời điểm hành vi vi phạm đã xảy ra, có đủ căn cứ chứng minh được lỗi của người lao động và trong thời hiệu xử lý kỷ luật thì thực hiện như sau: 
  • Người sử dụng lao động thông báo nội dung, thời gian, địa điểm cuộc họp xử lý kỷ luật lao động đến tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở, người lao động, luật sư hoặc người được người lao động nhờ bào chữa, cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật của người dưới 18 tuổi đảm bảo các thành phần này nhận được thông báo trước khi diễn ra cuộc họp và tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật lao động khi có sự tham gia của các thành phần thông báo.
  • Khi nhận được thông báo của người sử dụng lao động, trong thời hạn tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, thành phần tham dự quy định nêu trên phải xác nhận tham dự cuộc họp. Trường hợp không tham dự phải thông báo cho người sử dụng lao đông và nêu rõ lý do.
  • Trường hợp một trong các thành phần nêu trên không xác nhận tham dự cuộc họp, hoặc nêu lý do không chính đáng hoặc đã xác nhận tham dự cuộc họp nhưng không đến họp thì người sử dụng lao động vẫn tiến hành xử lý kỷ luật sa thải lao động.

3. Cuộc họp xử lý kỷ luật sa thải người lao động phải được lập thành biên bản và được thông qua các thành viên tham dự trước khi kết thúc cuộc họp. Biên bản phải có đầy đủ chữ ký của các thành viên tham dự cuộc họp.

Trường hợp một trong các thành viên đã tham dự cuộc họp mà không ký vào biên bản thì phải ghi rõ lý do.

4. Người giao kết Hợp đồng lao động bên người sử dụng lao động là người có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật sa thải đối với người lao động.

5. Quyết định xử lý kỷ luật sa thải người lao động phải được ban hành trong thời hạn của thời hiệu xử lý kỷ luật lao động hoặc thời hạn kéo dài thời hiệu xử lý kỷ luật sa thải người lao động.

b. Nếu người lao động là người dưới 18 tuổi:

Ngoài việc tuân thủ các trình tự thủ tục sa thải trên, Quyết định xử lý kỷ luật sa thải được gửi đến cho người lao động, cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật của người dưới 18 tuổi và tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

Trên đây là một số quan điểm về việc áp dụng hình thức xử lý kỹ luật sa thải người lao động của Luật sư Bình Dương chúng tôi, theo quy định pháp luật hiện hành.

Lưu ý: Mỗi doanh nghiệp đều có cơ cấu và đặc thù hoạt động khác nhau và mỗi vị trí của người lao động cũng khác nhau. Vì vậy, để đảm bảo việc sa thải người lao động đúng pháp luật, Quý doanh nghiệp có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hổ trợ pháp lý tốt nhất, phòng tránh những thiệt hại không đáng có về sau.

ls2 - Thủ tục sa thải người lao động đúng luật

Văn phòng Luật sư ở Bình Dương

Số điện thoại: 0933.155.118

Email: Dinhtinh53@gmail.com – Vinhquangluat.@gmail.com

Nếu cần tham khảo thêm một số lĩnh vực pháp lý khác, liên hệ: LUẬT SƯ BÌNH DƯƠNG để được cập nhật những thông tin mới nhất.

Trân trọng.

Lưu ý: Tất cả những thông tin được đăng tải lên trên website là không áp dụng riêng cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào. Mọi vấn đề quý khách vui lòng liên hệ theo số điện thoại 0933.155.118 để đội ngũ pháp lý của chúng tôi hỗ trợ một cách tốt nhất.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây