luat-su-thuan-an-binh-duong

II. Thời hạn nộp tờ khai, thuế cho doanh nghiệp trong năm 2012

1. Thuế và các nghĩa vụ của doanh nghiệp

Trong quá trình hoạt động, chúng ta cần tuân thủ đúng Thời hạn nộp thuế, tờ khai và thuế, cho doanh nghiệp. Trong khi đó, nếu thực hiện không đầy đủ sẽ có những chế tài xử phạt tung ứng, gây thiệt hại không cho cho doanh nghiệp của mình.

Nhằm đảm bảo doanh nghiệp vận hành một cách suôn mượt, thực hiện đúng nghĩa vụ thuế của mình chúng tôi sẽ tóm tắt lại một cách đầy đủ lịch nộp các loại tờ khai và các loại thuế trong năm 2020 mà tất cả các doanh nghiệp cần làm.

2. Căn cứ pháp lý

 • Luật kế toán 2015
 • Nghị định 139/2015/NĐ-CP.
 • Thông tư 39/2014/TT-BTC.
 • Thông tư 151/2014/TT-BTC.
 • Thông tư 302/2016/TT-BTC

cd1 - Thời hạn nộp thuế cho doanh nghiệp

3. Thời hạn nộp các loại tờ khai thuế, lệ phí môn bài cho doanh nghiệp năm 2020 được thực hiện như sau:

Tháng Thời hạn chậm nhất Doanh nghiệp khai thuế theo quý Doanh nghiệp khai thuế theo tháng
1 20/1/2020
 • Tờ khai thuế GTGT tháng 12/2019.
 • Tờ khai thuế TNCN tháng 12/2019(nếu có)
 • Nộp tiền thuế GTGT và TNCN (nếu có).
30/1/2020
 • Tờ khai thuế GTGT quý 4/2019.
 • Tờ khai thuế TNCN quý 4/2019(nếu có)
 • Nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý 4/2019(nếu có).
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 4/2019.
 • Nộp lệ phí môn bài năm 2020
 • Nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý 4/2019(nếu có).
 • Nộp lệ phí môn bài 2020.
2 20/2/2020
 • Tờ khai thuế GTGT tháng 1/2020
 • Tờ khai thuế TNCN tháng 1/2020(nếu có).
 • Nộp thuế GTGT và thuế TNCN(nếu có).
3 20/3/2020
 • Tờ khai thuế GTGT tháng 2/2020.
 • Tờ khai thuế TNCN tháng 2/2020(nếu có).
 • Nộp thuế GTGT và thuế TNCN(nếu có).
4 01/04/2020
 • Quyết toán thuế TNDN năm 2019.
 • Quyết toán thuế TNCN năm 2019.
 • Báo cáo tài chính năm 2019
 • Quyết toán thuế TNDN năm 2019
 • Quyết toán thuế TNCN năm 2019
 • Báo cáo tài chính năm 2019.
20/04/2020
 • Tờ khai thuế GTGT tháng 3/2020.
 • Tờ khai thuế TNCN tháng 3/2020 (nếu có).
 • Nộp tiền thuế GTGT và thuế TNCN(nếu có).
5 04/05/2020(do ngày 30/4 nghỉ lễ đến 4/5 mới đi làm lại).
 • Tờ khai thuế GTGT quý 1/2020
 • Tờ khai thuế TNCN quý 1/2020(nếu có).
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 1/2020.
 • Tạm nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý 1/2020(nếu có)
20/05/2020
 • Tờ khai thuế GTGT tháng 4/2020
 • Tờ khai thuế TNCN tháng 4/2020(nếu có).
 • Nộp tiền thuế GTGT và thuế TNCN (nếu có).
6 22/06/2020( Do 20/6/2020 rơi vào thứ 7)
 • Tờ khai thuế GTGT tháng 5/2020.
 • Tờ khai thuế TNCN tháng 5/2020(nếu có).
 • Nộp tiền thuế GTGt và thuế TNCN (nếu có)
7 30/7/2020
 • Tờ khai thuế GTGT Quý 2/2020
 • Tờ khai thuế TNCN quý 2/2020.
 • Tạm nộp tiền thuế TNDN  tạm tính quý 2/2020(nếu có)
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 2/2020
 • Tạm nộp tiền thuế TNDN  tạm tính quý 2/2020.
8 20/8/2020 -Tờ khai thuế GTGT tháng 7/2020

– Tờ khai Thuế TNCN tháng 7/2020((nếu có).

– Nộp tiền thuế GTGT và thuế TNCN (nếu có).

9 21/9/2020(20/9/2020 rơi vào chủ nhật).
 • Tờ khai thuế GTGT tháng 8/2020.
 • Tờ khai thuế TNCN tháng 8/2020(nếu có).
 • Tiền thuế GTGT và thuế TNCN(nếu có).
10 20/10/2020
 • Tờ khai thuế GTGT tháng 9/2020
 • Tờ khai thuế TNCN tháng 9/2020(nếu có).
 • Nộp tiền thuế GTGT và thuế TNCN (nếu có)
30/10/2020
 • Tờ khai thuế GTGT quý 3/2020.
 • Tờ khai thuế TNCN quý 3/2020(nếu có).
 • Nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý 3/2020(nếu có).
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý  3/2020.
11 20/11/2020
 • Tờ khai thuế GTGT tháng 10/2020.
 • Tờ khai thuế TNCN tháng 10/2020 (nếu có).
 • Nộp tiền thuế GTGT và thuế TNCN (nếu có).
12 21/12/2020 (ngày 20/12/2020 rơi vào chủ nhật)
 • Tờ khai thuế GTGT tháng 11/2020.
 • Tờ khai thuế TNCN tháng 11/2020 (nếu có).
 • Nộp tiền thuế GTGT và thuế TNCN (nếu có).

II. Một số lưu ý về Thời hạn nộp thuế cho doanh nghiệp như sau

a. Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn năm 2020.

Theo tháng Theo Quý Tờ khai quyết toán năm.
Chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo. Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên quý tiếp theo Chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trường hợp doanh nghiệp chia, tách, sát nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức sơ hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định.

 

cd4 - Thời hạn nộp thuế cho doanh nghiệp

b. Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài năm 2020

 • Đối với tổ chức hoạt động, sản xuất hàng hóa, dịch vụ.

+ Khai lệ phí môn bài một lần khi tổ chức mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Trường hợp người nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đăng ký thuế, hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, ngày cấp giấy đăng ký hoạt động chi nhánh , ngày ban hành văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư.

+ Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm. Trường hợp tổ chức mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài theo quy định tại khoản 1, Điều 5 Nghị định 139/2016/NĐCP.

 • Đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

+ Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình thực hiện nộp lệ phí môn bài chậm nhất ngày 30 tháng 1 hàng năm.

+ Trường hợp người nộp lệ phí môn bài là cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình mới ra sản xuất, kinh doanh  nộp thuế theo phương pháp khoán thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng tiếp theo tháng có phát sinh nghĩa vụ khai thuế theo quy định pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

Doanh nghiep 2 - Thời hạn nộp thuế cho doanh nghiệp
Thời hạn nộp tờ khai, thuế cho doanh nghiệp

Trên đây là những quan điểm của chúng tôi về thời hạn nộp các loại tờ khai, thuế để doanh nghiệp có thêm cơ sở thực hiện đúng các nghĩa vụ thuế của mình. Nếu có gì vướng mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết hơn.

Trân trọng.

Lưu ý: Tất cả những thông tin được đăng tải lên trên website là không áp dụng riêng cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào. Mọi vấn đề quý khách vui lòng liên hệ theo số điện thoại 0933.155.118 để đội ngũ pháp lý của chúng tôi hỗ trợ một cách tốt nhất.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây