thoi-han-nop-thue-cho-doanh-nghiep

I. QUY TRÌNH CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP TRONG CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN

“Những điểm cơ bản trong quy trình chuyển nhượng vốn góp trong doanh nghiệp

Khi trở thành thành viên của Công ty TNHH hai thành viên thì chủ thể đó đồng thời cũng phát sinh rất nhiều quyền và nghĩa vụ được quy định trong điều lệ của công ty và quy định của pháp luật. Một trong số đó là quyền định đoạt về phần vốn góp của mình tại công ty TNHH hai thành viên.

Để trở thành thành viên của Công ty TNHH hai thành viên thì một chủ thể cần sở hữu một phần vốn góp điều lệ của Công ty. Các vấn đề pháp lý liên quan đến việc chuyển nhượng vốn góp gồm: mua lại phần vốn góp và chuyển nhượng lại phần vốn góp.

II. Các quy trình thực hiện việc chuyển nhượng phần vốn góp

i. Mua lại phần vốn góp

Trường hợp thành viên Công ty bỏ phiếu không tán thành đối với quyết định của Hội đồng thành viên về các vấn đề sau thì có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình:

 • Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của Thành viên, Hội đồng thành viên.
 • Tổ chức lại công ty
 • Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty

Yêu cầu mua lại phần vốn góp phải bằng văn bản và được gửi đến công ty trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông qua quyết định vấn đề trên.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu Công ty phải mua lại phần vốn góp của thàh viên theo giá thỏa thuận hoặc giá thị trường trong Điều lệ. Việc thanh toán chỉ được thực hiện nếu sau khi thanh toán đủ phần vốn góp được mua lại, công ty vẫn thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

Trường hợp Công ty không mua lại phần vốn góp thì thành viên đó có quyền chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc người khác không phải là thành viên.

giay chung nhan dang ky doanh nghiep - Quy trình chuyển nhượng vốn trong doanh nghiệp

ii. Chuyển nhượng phần vốn góp

Trừ trường hợp Công ty không mua lại phần vốn góp theo quy định trên, thành viên có quyền tự do chuyển nhượng phần vốn góp thì trình tự thực hiện việc chuyển nhượng vốn góp thực hiện như sau: 

 • Phải chào bán phần đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện.
 • Chỉ được chuyển nhượng cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày chào bán.

iii. Thời điểm chuyển nhượng vốn góp thành công

Kể tù khi các thông tin được quy định tại điểm b,c,đ Khoản 1 Điều 49 của Luật Doanh nghiệp bên phía người mua được ghi nhận trong sổ đăng ký thành viên thì người chuyển nhượng mới chấm dứt quyền và nghĩa vụ với công ty tương ứng với phần vốn góp của mình.

iiii. Hệ quả của việc chuyển nhượng vốn góp trong công ty Trách nhiệm hữu hạn

 • Vốn điều lệ của Công ty không thay đổi công ty tiến hành thay đổi, bổ sung thành viên.
 • Trường hợp việc chuyển nhượng dẫn đến còn một thành viên thì trong 15 ngày hoàn thành chuyển nhượng công ty phải thay đổi loại hình doanh nghiệp và đăng ký thay đổi nội dung đăng  ký kinh doanh.
 • Trường hộ có tiếp nhận thêm thành viên mới trong công ty TNHH hai thành viên trở lê thì cần tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi thành viên.
 • Trường hợp cá nhân chuyển nhượng vốn góp thì cần chú ý đến việc đóng thuế TNCN theo quy định pháp luật về thuế.
cd4 - Quy trình chuyển nhượng vốn trong doanh nghiệp
Quy trình chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH Hai thành viên trở lên

III. Thay đổi thành viên công ty TNHH Hai thành viên

a. Hồ sơ thay đổi thành viên công ty gồm

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo mẫu
 • Biên bản họp Hội đồng thành viên
 • Quyết định của Hội đồng thành viên
 • Danh sách thành viên
 • Hợp đồng chuyển nhượng/biên bản thanh lý
 • Giấy đề nghị công bố  nội dung đăng ký doanh nghiệp
 • Bản công chứng chứng minh nhân dân/CCCD/ hộ chiếu của cá nhân nhận chuyển nhượng.
 • Bản sao giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp đối với tổ chức nhận chuyển nhượng.
 • Quyết định góp vốn đối với tổ chức nhận chuyển nhượng.

b. Trường hợp nếu chủ sở hữu phần vốn góp uỷ quyền cho người khác thay mình thực hiện việc chuyển nhượng

 • Giấy ủy quyền cho người được uỷ quyền
 • Bản sao Chứng minh nhân dân/CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền

doanh nghiep 1 - Quy trình chuyển nhượng vốn trong doanh nghiệp

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh tại sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Trên đây là một số vấn đề cơ bản về quy trình mua bán, thay đổi, chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Nếu có gì vướng mắc, Quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ trực tiếp với Văn phòng luật sư của chúng tôi để được giải đáp cụ thể.

Trân trọng.

Lưu ý: Tất cả những thông tin được đăng tải lên trên website là không áp dụng riêng cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào. Mọi vấn đề quý khách vui lòng liên hệ theo số điện thoại 0933.155.118 để đội ngũ pháp lý của chúng tôi hỗ trợ một cách tốt nhất.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây