mau-don-khieu-nai-moi-nhat

Văn phòng Luật sư tại Bình Dương, luôn mang đến niềm tin cho quý khách

Mẫu đơn khiếu nại mới nhất – Công ty Luật

Khiếu nại là việc công dân đề nghị cơ quan chức năng xem xét lại tính hợp pháp đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính do mình ban hành hoặc thực hiện.

Việc khiếu nại phải được thực hiện bằng đơn. Tuy nhiên, người khiếu nại cần phải viết đúng mẫu và nội dung phải trình bày đầy đủ nhất để người cơ thẩm quyền xem xét chấp nhận nội dung khiếu nại của mình.hình ảnh luật sư - Mẫu đơn khiếu nại mới nhất

Bài viết – mẫu đơn khiếu nại mới nhất

Theo đó, nội dung đơn khiếu nại phải có những thông tin cơ bản

  1. Quốc hiệu;
  2. Ngày tháng năm làm đơn;
  3. Thông tin địa chỉ người khiếu nại;
  4. Khiếu nại về quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính của cơ quan chức năng, người có thẩm quyền nào;
  5. Nội dung đơn khiếu nại;
  6. Yêu cầu người giải quyết khiếu nại những vấn đề gì;
  7. Những tài liệu chứng cứ kèm theo đơn khiếu nại;
  8. Ký và ghi rõ họ tên người khiếu nại.

Trong bài viết này, Văn phòng Luật sư chúng tôi sẽ hướng dẫn Quý khách cách viết mẫu đơn khiếu nại mới nhất theo đúng quy định của pháp luật.

Cách viết mẫu đơn khiếu nại mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc

………………….

(1)…………., ngày …. tháng ……năm ………….

ĐƠN KHIẾU NẠI

            Kính gửi: (2)………………………………………………..

Người khiếu nại: (3)

Họ tên: …………………………………………. năm sinh ……………

CMND số: ………………………….. nơi cấp: ………………. cấp tại: ……………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………….

Khiếu nại đối với:(4)  …………………………………………………………………………..

Nội dung trình bày như sau:

Lý do: (5) …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Đề nghị cơ quan chức năng giải quyết (6) …………………………………………………….

Những tài liệu kèm theo đơn khiếu nại gồm có: (7) ………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Kính đề nghị cơ quan xem xét, giúp đở;

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người khiếu nại (8)

                                                                 (Ký ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

Tại mục số 1, Quý khác ghi ngày tháng năm làm đơn khiếu nại;

Tại mục số 2, Quý khách ghi đúng nơi nhận (nơi nhận giải quyết đơn khiếu nại là cơ quan ra quyết định hoặc thực hiện hành vi xâm hại đến quyền lợi của người khiếu nại).

Tại mục số 3, Quý khác ghi rõ họ tên, năm sinh, chứng minh nhân dân, địa chỉ của người. khiếu nại;

Tại mục số 4, Quý khách nêu rõ khiếu nại đối với quyết định hoặc hành vi gì;

Ví dụ: Khiếu nại Quyết định số …….QĐUB ngày …. tháng …. năm 2019 của Uỷ ban nhân dân Quận …………………. về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tôi.

Tại mục số 5, Quý khác trình bày rõ nội dung cụ thể đơn khiếu nại, lý do vì sao đề nghị giải quyết khiếu nại;

Tại mục số 6, Quý khách xác định lại vấn đề yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết;

Tại mục số 7, những tài liệu kèm theo đơn khiếu nại để chứng minh cho khiếu nại của mình có căn cứ và hợp pháp;

Tại mục số 8, cuối đơn người khiếu nại phải ký và ghi rõ họ tên của mình;Luật sư riêng cho doanh nghiệp - Mẫu đơn khiếu nại mới nhất

Trường hợp người khiếu nại là người không biết chử hoặc không viết được, thì cần phải có người làm chứng, người làm chứng ký xác nhận là đã chứng kiến trong mục người làm chứng.

Trên đây là mẫu đơn khiếu nại mới nhất được sử dụng nhiều nhất trong các trường hợp, tuy nhiên tuỳ từng vấn đề cụ thể. Quý khách trình bày đầy đủ hơn trong đơn khiếu nại của mình để cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết vấn đề một cách hiệu quả nhất.

Trường hợp nếu có gì vướng mắc, hoặc cần sử dụng dịch vụ pháp lý của chúng tôi;

Quý khách liên hệ Luật sư Bình Dương theo số điện thoại 0933.155.118 để được hổ trợ tốt nhất.

Trân trọng.

Lưu ý: Tất cả những thông tin được đăng tải lên trên website là không áp dụng riêng cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào. Mọi vấn đề quý khách vui lòng liên hệ theo số điện thoại 0933.155.118 để đội ngũ pháp lý của chúng tôi hỗ trợ một cách tốt nhất.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây