4 trường hợp được uỷ quyền

Kể từ ngày 20 tháng 04 năm 2020 chỉ được chứng thực chữ ký trên giấy uỷ quyền trong 4 trường hợp sau

Căn cứ vào Thông tư 01/2020/TT-BTP hướng dẫn về thi hành cấp, sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên giấy uỷ quyền.

Việc uỷ quyền phải thoả mản các điều kiện

  • Không có thù lao;
  • Không có nghĩa vụ bồi thường của bên được uỷ quyền;
  • Không liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng bất động sản, thì được phép chứng thực trên giấy uỷ quyền.
1 - 4 trường hợp được chứng thực trên giấy uỷ quyền
4 trường hợp được chứng thực trên giấy uỷ quyền – ảnh minh hoạ

Chỉ được chứng thực uỷ quyền trong 4 trường hợp sau

  1. Uỷ quyền việc nộp hồ sơ, nhận hồ sơ, giấy tờ, trừ trường hợp pháp luật quy định không được uỷ uyền.
  2. Uỷ quyền nhận hộ lương hưu, bưu phẩm, trợ cấp, phụ cấp.
  3. Uỷ quyền nhờ trông nom nhà cửa.
  4. Uỷ quyền của thành viên hộ gia đình, để vay vốn tại ngân hàng chính sách xã hội.

Đối với yêu cầu không thuộc các trường hợp nêu trên thì không được chứng thực chữ ký trên giấy uỷ quyền; người yêu cầu chứng thực phải thực hiện các thủ tục theo quy định về chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Không được phép ghi nhận xét vào tờ khai lý lịch cá nhân

Khoản 1 Điều 15 Thông tư 01/2020/BTP quy định

Theo thông tư này người thực hiện chứng thực chữ ký không được phép ghi nhận xét gì vào tờ khai lý lịch cá nhân, chỉ ghi lời chứng, chứng thực theo Nghị định 23/2015 ND-CP. Trừ những trường hợp mà pháp luật chuyên ngành có quy định khác.

 

3 - 4 trường hợp được chứng thực trên giấy uỷ quyền

Văn phòng Luật sư ở Bình Dương – Tư vấn pháp lý miễn phí

Người đề nghị chứng thực và người đề nghị xác nhận tờ khai lý lịch phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung trong giấy uỷ quyền và nội dung tờ khai lý lịch cá nhân.

Thông tư 01/2020/BTP có hiệu lực kể từ ngày 20/04/2020.

Lưu ý: Tất cả những thông tin được đăng tải lên trên website là không áp dụng riêng cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào. Mọi vấn đề quý khách vui lòng liên hệ theo số điện thoại 0933.155.118 để đội ngũ pháp lý của chúng tôi hỗ trợ một cách tốt nhất.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây